Filosofie

Filosofie / Protest

Curajul ca rezistență

Cristian Iftode

Uneori, eşti curajos, aparent, din întâmplare, și tocmai de aceea e atât de important să înţelegem că şi curajul se poate învăţa. Cum începem să-l formăm? Având îndrăzneala de a îndrăzni.


Tema de gândire

X Revista Scena9